ta_dam_smoczek

Plebiscyt Smoczka 2013

No i mamy zwycięzcę! Z dumą ogłaszamy, że Plebiscyt Smoczka 2013 wygrywa Mama Classic. GRATULUJEMY!

Od dzisiaj możecie głosować na Smoczek Roku 2013! Wasze głosy są dla nas bardzo ważne, dlatego też zależy nam, byście wyrazili swoje zdanie na temat smoczków. Zapraszamy Was do udziału w Plebiscycie, trwającego właśnie na naszym profilu na Facebook’u. Autorów najciekawszych opinii nagrodzimy.

 

Przejdź do Plebiscytu Smoczka 2013

 

Zapoznajcie się z regulaminem i do dzieła!

REGULAMIN PLEBISCYTU SMOCZKA 2013

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt jest organizowana pod nazwą „Plebiscyt Smoczka 2013” i jest zwana dalej: „Plebiscytem”.
2. Organizatorem Plebiscytu jest firma SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK Sp.J. ul. Beskidzka 11a, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452535501, REGON 242913262, KRS0000418115, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzona w terminie 06.12.2013 r. – 20.12.2013 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Plebiscycie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy SMOBI Sp.J.
2. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest:
a) polubienie postu ogłaszającego Plebiscyt w dniach 06.12.2013 r. – 20.12.2013 r. na www.facebook.pl/BibiwPolsce,
b) wpisanie w treści komentarza dotyczącego postu Plebiscytowego nazwy kolekcji oraz modelu smoczka, który zdaniem Uczestnika powinien wygrać Plebiscyt i otrzymać miano Smoczka Roku 2013 wg Fanów Facebook’a. W treści komentarza należy również wpisać wiek dziecka oraz jedno zdanie wyjaśniające dlaczego akurat ten model ma zostać laureatem Plebiscytu,
c) udostępnić na swoim profilu baner ogłaszający Plebiscyt Smoczka.

§ 3
PRODUKTY ZGŁOSZONE DO PLEBISCYTU SMOCZKA ORAZ NAGRODY

1. Plebiscyt dotyczy ortodontycznych smoczków uspokajających z kolekcji ‘mama/papa classic’, ‘little stars’ oraz ‘my little world’.
2. Plebiscyt trwa od 6.12.2013 r. w chwili opublikowania baneru promocyjnego, do 20.12.2013 r. do godz. 23:59. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki i zasady uczestnictwa w promocji opisane w § 2 Organizator wyłoni zwycięzców na podstawie najciekawszych odpowiedzi zamieszczonych w komentarzach.
3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę jednorazowo w ramach tegorocznego Plebiscytu.
4. Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Plebiscytu do 22.12.2013 r.
5. Organizator poinformuje Zwycięzców o przyznanych nagrodach na łamach Fanpage’a bibi: www.facebook.pl/BibiwPolsce. Wówczas laureaci zobligowani są do wysłania swoich danych adresowych na adres e-mail: biuro@bibiswiss.pl.
6. Nagrodami dla wybranych uczestników Plebiscytu są:
1) zestaw: butelka z szeroką szyjką little stars girl 250 ml + smoczek I’am star
2) zestaw: butelka z szeroką szyjką little stars boy + smoczek
3) smoczek tiger swiss
4) smoczek z kolekcji ‘best friends’ – fox
5) smoczek z kolekcji mama/papa pastel – papa is the best pastel
7. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Plebiscytu można przesyłać listownie na adres: SMOBI Sp.J. ul.Beskidzka 11a 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Reklamacja-Plebiscyt Smoczka 2013”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w oparciu o niniejszy regulamin. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile zostanie podany) lub listem zwykłym.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Plebiscytu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
8. Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest Organizator, który przekaże je pocztą na adres wskazany w mailu do 31.01.2014

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU

1. Warunkiem otrzymania nagród w Plebiscycie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych w mailu, tj.: imienia, nazwiska, danych
teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, a także wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Plebiscytu oraz w związku z wysłaniem nagród. Dane Uczestników Plebiscytu mogą zostać również wykorzystane do cyklicznego wysyłania Uczestnikowi newslettera z informacjami o marce bibi.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Plebiscytem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bibiswiss.pl.
2. Za organizację konkursu w żaden sposób nie jest odpowiedzialny Facebook.
3. Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Bibi na facebook
Bibi na instagramie
Bibi na twitterze